ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับนักเรียน สพท.
ที่
รหัส
ชื่อ สพท.
ลงทะเบียน (เขตละ 2 คน)
1 10000100 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
2 10000200 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
3 10070000 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4 11000100 สพม.สมุทรปราการ
5 12000100 สพม.นนทบุรี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
6 13000100 สพม.ปทุมธานี
7 14000100 สพม.พระนครศรีอยุธยา
8 16000100 สพม.ลพบุรี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
9 17000100 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
10 19000100 สพม.สระบุรี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
11 20000100 สพม.ชลบุรี ระยอง
12 22000100 สพม.จันทบุรี ตราด
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
13 24000100 สพม.ฉะเชิงเทรา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
14 25000100 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
15 27000100 สพม.สระแก้ว
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
16 30000100 สพม.นครราชสีมา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
17 31000100 สพม.บุรีรัมย์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
18 32000100 สพม.สุรินทร์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
19 33000100 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
20 34000100 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
21 36000100 สพม.ชัยภูมิ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
22 38000100 สพม.บึงกาฬ
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
23 40000100 สพม.ขอนแก่น
24 41000100 สพม.อุดรธานี
25 42000100 สพม.เลย หนองบัวลำภู
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
26 43000100 สพม.หนองคาย
27 44000100 สพม.มหาสารคาม
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
28 45000100 สพม.ร้อยเอ็ด
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
29 46000100 สพม.กาฬสินธุ์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
30 47000100 สพม.สกลนคร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
31 48000100 สพม.นครพนม
32 49000100 สพม.มุกดาหาร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
33 50000100 สพม.เชียงใหม่
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
34 52000100 สพม.ลำปาง ลำพูน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
35 54000100 สพม.แพร่
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
36 55000100 สพม.น่าน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
37 56000100 สพม.พะเยา
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
38 57000100 สพม.เชียงราย
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
39 58000100 สพม.แม่ฮ่องสอน
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
40 60000100 สพม.นครสวรรค์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
41 61000100 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
42 62000100 สพม.กำแพงเพชร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
43 63000100 สพม.ตาก
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
44 64000100 สพม.สุโขทัย
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
45 65000100 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
46 66000100 สพม.พิจิตร
47 67000100 สพม.เพชรบูรณ์
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
48 70000100 สพม.ราชบุรี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
49 71000100 สพม.กาญจนบุรี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
50 72000100 สพม.สุพรรณบุรี
51 73000100 สพม.นครปฐม
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
52 74000100 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
53 76000100 สพม.เพชรบุรี
54 77000100 สพม.ประจวบคีรีขันธ์
55 80000100 สพม.นครศรีธรรมราช
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
56 82000100 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
57 84000100 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
58 90000100 สพม.สงขลา สตูล
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
59 92000100 สพม.ตรัง กระบี่
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
60 93000100 สพม.พัทลุง
61 94000100 สพม.ปัตตานี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
62 95000100 สพม.ยะลา
63 96000100 สพม.นราธิวาส
64 10010000 สพป.กรุงเทพมหานคร
65 11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
66 11020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
67 12010000 สพป.นนทบุรี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
68 12020000 สพป.นนทบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
69 13010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1
70 13020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
71 14010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
72 14020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
73 15010000 สพป.อ่างทอง
74 16010000 สพป.ลพบุรี เขต 1
75 16020000 สพป.ลพบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
76 17010000 สพป.สิงห์บุรี
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
77 18010000 สพป.ชัยนาท
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
78 19010000 สพป.สระบุรี เขต 1
79 19020000 สพป.สระบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
80 20010000 สพป.ชลบุรี เขต 1
81 20020000 สพป.ชลบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
82 20030000 สพป.ชลบุรี เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
83 21010000 สพป.ระยอง เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
84 21020000 สพป.ระยอง เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
85 22010000 สพป.จันทบุรี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
86 22020000 สพป.จันทบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
87 23010000 สพป.ตราด
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
88 24010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
89 24020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
90 25010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
91 25020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
92 26010000 สพป.นครนายก
93 27010000 สพป.สระแก้ว เขต 1
94 27020000 สพป.สระแก้ว เขต 2
95 30010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1
96 30020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2
97 30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
98 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
99 30050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5
100 30060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
101 30070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
102 31010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
103 31020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
104 31030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
105 31040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
106 32010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
107 32020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
108 32030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
109 33010000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
110 33020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
111 33030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
112 33040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
113 34010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
114 34020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
115 34030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
116 34040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
117 34050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
118 35010000 สพป.ยโสธร เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
119 35020000 สพป.ยโสธร เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
120 36010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
121 36020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
122 36030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
123 37010000 สพป.อำนาจเจริญ
124 38010000 สพป.บึงกาฬ
125 39010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
126 39020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
127 40010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1
128 40020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2
129 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3
130 40040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
131 40050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
132 41010000 สพป.อุดรธานี เขต 1
133 41020000 สพป.อุดรธานี เขต 2
134 41030000 สพป.อุดรธานี เขต 3
135 41040000 สพป.อุดรธานี เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
136 42010000 สพป.เลย เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
137 42020000 สพป.เลย เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
138 42030000 สพป.เลย เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
139 43010000 สพป.หนองคาย เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
140 43020000 สพป.หนองคาย เขต 2
141 44010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
142 44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2
143 44030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
144 45010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
145 45020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
146 45030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
147 46010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
148 46020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
149 46030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
150 47010000 สพป.สกลนคร เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
151 47020000 สพป.สกลนคร เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
152 47030000 สพป.สกลนคร เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
153 48010000 สพป.นครพนม เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
154 48020000 สพป.นครพนม เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
155 49010000 สพป.มุกดาหาร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
156 50010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
157 50020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
158 50030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
159 50040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
160 50050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
161 50060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
162 51010000 สพป.ลำพูน เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
163 51020000 สพป.ลำพูน เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
164 52010000 สพป.ลำปาง เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
165 52020000 สพป.ลำปาง เขต 2
166 52030000 สพป.ลำปาง เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
167 53010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
168 53020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
169 54010000 สพป.แพร่ เขต 1
170 54020000 สพป.แพร่ เขต 2
171 55010000 สพป.น่าน เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
172 55020000 สพป.น่าน เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
173 56010000 สพป.พะเยา เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
174 56020000 สพป.พะเยา เขต 2
175 57010000 สพป.เชียงราย เขต 1
176 57020000 สพป.เชียงราย เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
177 57030000 สพป.เชียงราย เขต 3
178 57040000 สพป.เชียงราย เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
179 58010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
180 58020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
181 60010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
182 60020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
183 60030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
184 61010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
185 61020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
186 62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
187 62020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
188 63010000 สพป.ตาก เขต 1
189 63020000 สพป.ตาก เขต 2
190 64010000 สพป.สุโขทัย เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
191 64020000 สพป.สุโขทัย เขต 2
192 65010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
193 65020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2
194 65030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3
195 66010000 สพป.พิจิตร เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
196 66020000 สพป.พิจิตร เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
197 67010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
198 67020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
199 67030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
200 70010000 สพป.ราชบุรี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
201 70020000 สพป.ราชบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
202 71010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
203 71020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
204 71030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
205 71040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
206 72010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
207 72020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
208 72030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
209 73010000 สพป.นครปฐม เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
210 73020000 สพป.นครปฐม เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
211 74010000 สพป.สมุทรสาคร
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
212 75010000 สพป.สมุทรสงคราม
213 76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
214 76020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
215 77010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
216 77020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
217 80010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
218 80020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
219 80030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
220 80040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
221 81010000 สพป.กระบี่
222 82010000 สพป.พังงา
223 83010000 สพป.ภูเก็ต
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
224 84010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
225 84020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
226 84030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
227 85010000 สพป.ระนอง
228 86010000 สพป.ชุมพร เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
229 86020000 สพป.ชุมพร เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
230 90010000 สพป.สงขลา เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
231 90020000 สพป.สงขลา เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
232 90030000 สพป.สงขลา เขต 3
233 91010000 สพป.สตูล
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
234 92010000 สพป.ตรัง เขต 1
235 92020000 สพป.ตรัง เขต 2
236 93010000 สพป.พัทลุง เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
237 93020000 สพป.พัทลุง เขต 2
238 94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
239 94020000 สพป.ปัตตานี เขต 2
240 94030000 สพป.ปัตตานี เขต 3
241 95010000 สพป.ยะลา เขต 1
242 95020000 สพป.ยะลา เขต 2
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
243 95030000 สพป.ยะลา เขต 3
ลงทะเบียนครบ 2 คนแล้ว
244 96010000 สพป.นราธิวาส เขต 1
245 96020000 สพป.นราธิวาส เขต 2
246 96030000 สพป.นราธิวาส เขต 3