ภาพรวม สพฐ. : Login

การคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ห้องปกติสพม.เขต 30(ชัยภูมิ)


การคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ห้องปกติ จำนวนโรงเรียน 37 แห่ง  ยืนยันแล้ว 32 แห่ง  คิดเป็น 86.49 %
โรงเรียน
อนุบาล1(3ขวบ)
อนุบาล2
อนุบาล3
ป.1
ม.1
ม.4
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล
0
0
0
0
10
400
10
400
11
440
11
391
36012002 สตรีชัยภูมิ
0
0
0
0
10
400
10
393
10
400
10
400
36012003 เมืองพญาแลวิทยา
0
0
0
0
11
440
10
293
8
320
7
266
36012004 กุดตุ้มวิทยา
0
0
0
0
1
40
1
30
1
40
1
19
36012005 บ้านค่ายวิทยา
0
0
0
0
3
120
3
94
3
120
2
75
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
0
0
0
0
3
108
1
36
2
72
1
34
36012009 ภูพระวิทยาคม
0
0
0
0
1
40
1
29
1
40
1
18
36012011 ชีลองวิทยา
0
0
0
0
1
40
1
27
1
40
1
17
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน
0
0
0
0
3
120
3
127
เกินแผน
3
120
3
97
36012016 คอนสวรรค์
0
0
0
0
5
200
5
145
4
160
4
129
36012017 สามหมอวิทยา
0
0
0
0
2
80
2
46
2
80
1
23
36012018 โนนสะอาดวิทยา
0
0
0
0
2
80
1
80
2
80
1
51
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย
0
0
0
0
2
80
1
23
2
80
1
18
36012020 หนองบัวแดงวิทยา
0
0
0
0
12
480
12
454
11
440
10
366
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
3
120
3
99
3
120
3
91
36012022 คูเมืองวิทยา
0
0
0
0
3
120
2
57
3
120
2
29
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา
0
0
0
0
4
160
4
117
4
160
4
104
36012024 เจียงทองพิทยาคม
0
0
0
0
4
160
3
104
4
160
3
120
36022006 ภูเขียว
0
0
0
0
9
405
9
405
11
495
11
495
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม
0
0
0
0
2
80
2
55
2
80
1
20
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น
0
0
0
0
2
80
1
36
2
80
1
31
36022013 บ้านแท่นวิทยา
0
0
0
0
7
280
7
260
6
240
6
184
36022014 แก้งคร้อวิทยา
0
0
0
0
11
440
11
440
8
320
8
320
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา
0
0
0
0
4
160
4
144
3
120
3
114
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
0
0
0
0
3
120
1
82
2
80
1
65
36022021 คอนสารวิทยาคม
0
0
0
0
7
280
7
318
เกินแผน
6
240
6
201
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
3
120
3
82
2
80
2
34
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร
0
0
0
0
6
240
6
212
5
200
5
187
36032003 หนองบัวบานวิทยา
0
0
0
0
2
80
2
42
1
40
1
20
36032004 ละหานเจริญวิทยา
0
0
0
0
2
80
2
56
1
40
1
37
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม
0
0
0
0
2
80
2
37
2
80
1
23
36032008 เพชรพิทยาสรรค์
0
0
0
0
4
160
3
90
2
80
2
41
36032009 เริงรมย์วิทยาคม
0
0
0
0
1
40
1
8
1
40
1
13
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร
0
0
0
0
4
160
4
138
4
160
4
141
36032011 ห้วยแย้วิทยา
0
0
0
0
2
80
2
57
1
40
1
30
36032012 เทพสถิตวิทยา
0
0
0
0
4
160
4
168
เกินแผน
3
120
3
125
เกินแผน
36032013 นายางกลักพิทยาคม
0
0
0
0
4
160
4
130
3
120
4
เกินแผน
125
เกินแผน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยฯ สนผ. โทร 022805530, 022885839 - 40 
User online : 3