ภาพรวม สพฐ. : Login

การคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ห้องปกติสพม.เขต 30(ชัยภูมิ)


การคัดเลือก/รับไว้ (มอบตัว) ห้องปกติ จำนวนโรงเรียน 37 แห่ง  ยืนยันแล้ว 0 แห่ง  คิดเป็น 0.00 %
โรงเรียน
อนุบาล1(3ขวบ)
อนุบาล2
อนุบาล3
ป.1
ม.1
ม.4
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
แผน
รับไว้
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
ห้อง
นร.
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล
0
0
0
0
10
40
0
0
11
40
0
0
36012002 สตรีชัยภูมิ
0
0
0
0
10
40
0
0
10
40
0
0
36012003 เมืองพญาแลวิทยา
0
0
0
0
11
40
0
0
8
40
0
0
36012004 กุดตุ้มวิทยา
0
0
0
0
1
40
0
0
1
40
0
0
36012005 บ้านค่ายวิทยา
0
0
0
0
3
40
0
0
3
40
0
0
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
0
0
0
0
3
36
0
0
2
36
0
0
36012009 ภูพระวิทยาคม
0
0
0
0
1
40
0
0
1
40
0
0
36012011 ชีลองวิทยา
0
0
0
0
1
40
0
0
1
40
0
0
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน
0
0
0
0
3
120
0
0
3
120
0
0
36012016 คอนสวรรค์
0
0
0
0
5
200
0
0
4
160
0
0
36012017 สามหมอวิทยา
0
0
0
0
2
40
0
0
2
40
0
0
36012018 โนนสะอาดวิทยา
0
0
0
0
2
40
0
0
2
40
0
0
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย
0
0
0
0
2
40
0
0
2
40
0
0
36012020 หนองบัวแดงวิทยา
0
0
0
0
12
480
0
0
11
440
0
0
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
3
40
0
0
3
40
0
0
36012022 คูเมืองวิทยา
0
0
0
0
3
40
0
0
3
40
0
0
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา
0
0
0
0
4
40
0
0
4
40
0
0
36012024 เจียงทองพิทยาคม
0
0
0
0
4
40
0
0
4
40
0
0
36022006 ภูเขียว
0
0
0
0
9
45
0
0
11
45
0
0
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม
0
0
0
0
2
40
0
0
2
40
0
0
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น
0
0
0
0
2
40
0
0
2
40
0
0
36022013 บ้านแท่นวิทยา
0
0
0
0
7
40
0
0
5
40
0
0
36022014 แก้งคร้อวิทยา
0
0
0
0
11
40
0
0
8
40
0
0
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา
0
0
0
0
4
40
0
0
3
40
0
0
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
0
0
0
0
3
40
0
0
2
40
0
0
36022021 คอนสารวิทยาคม
0
0
0
0
7
40
0
0
6
40
0
0
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
3
40
0
0
2
40
0
0
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร
0
0
0
0
6
40
0
0
5
40
0
0
36032003 หนองบัวบานวิทยา
0
0
0
0
2
40
0
0
1
40
0
0
36032004 ละหานเจริญวิทยา
0
0
0
0
2
40
0
0
1
40
0
0
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม
0
0
0
0
2
40
0
0
2
40
0
0
36032008 เพชรพิทยาสรรค์
0
0
0
0
4
40
0
0
2
40
0
0
36032009 เริงรมย์วิทยาคม
0
0
0
0
1
40
0
0
1
40
0
0
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร
0
0
0
0
4
40
0
0
4
40
0
0
36032011 ห้วยแย้วิทยา
0
0
0
0
2
40
0
0
1
40
0
0
36032012 เทพสถิตวิทยา
0
0
0
0
4
40
0
0
3
40
0
0
36032013 นายางกลักพิทยาคม
0
0
0
0
4
40
0
0
3
40
0
0
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยฯ สนผ. โทร 022805530, 022885839 - 40 
User online : 68